Paramos taisyklės ir sąlygos

 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus remiamus projektams, skelbiamiems portale https://www.aukok.lt/ (toliau – Portalas), būdus, Portalo valdytojo – VšĮ Asistentinis Taxi projektai (juridinio asmens kodas: 305629313, registruotos buveinės adresas: Girulių g. 20-19, LT-12123 Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – Įstaiga) bei aukotojų teises ir pareigas.
 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  2.1. Asmuo – vyresnis nei 14 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo.
  2.2. Aukojantis asmuo arba Aukotojas – vienu iš Portale nurodytų būdų pinigus Portale skelbiamam Projektui aukojantis fizinis ar juridinis asmuo.
  2.3. Aukotojas – Portale skelbiamam Projektui pinigus savo vardu paaukojęs fizinis ar juridinis asmuo.
  2.4. Rėmėjų sąrašas – Portale skelbiamas aukotojų, paaukojusių pinigus Portale skelbiamam projektui, sąrašas, kuriame nurodomi aukotojų, kurie sutiko, kad būtų įtraukti į šį sąrašą, vardai ir pavardės arba juridinių asmenų pavadinimai.
  2.5. Projektas – konkretus socialinis tikslas ir naudos gavėjas bei numatytos priemonės ir biudžetas nurodytam tikslui pasiekti, kuriam galima aukoti Portale.
 1. Paaukoti pinigai negali būti grąžinami, išskyrus Taisyklių 12 punkte numatytą atvejį.
 2. Pildydamas aukojimo formą asmuo gali pasirinkti šiuos aukojimo būdus:
  4.1. Aukoti savo vardu ir būti įtrauktam į Rėmėjų sąrašą.
  4.2. Aukoti anonimiškai.
  4.3. Aukoti kito asmens vardu.
 3. Tuo atveju, jei asmuo aukoja savo vardu, aukojimo formoje privalo nurodyti savo tikslų vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą.
 4. Tuo atveju, jei asmuo nenori, kad būti įtrauktas į Rėmėjų sąrašą, aukojimo formoje turi varnele pažymėti „Nerodyti mano vardo rėmėjų sąraše“, o jei aukoja atlikdamas banko pavedimą, nurodyti šį savo pageidavimą mokėjimo paskirtyje.
 5. Tuo atveju, jei asmuo aukoja kito asmens vardu, aukojimo formoje nurodo asmens, kurio vardu aukoja, vardą ir pavardę arba pavadinimą.
 6. Aukojimo formoje nurodyti Aukotojo vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bus įtraukiami į viešai skelbiamą Rėmėjų sąrašą, jeigu Aukotojas su tuo sutiko.
 7. Portalo administracija turi teisę taisyti gramatiškai netaisyklingus aukotojų vardus ir pavardes arba juridinių asmenų pavadinimus, prieš skelbdama juos Rėmėjų sąraše.
 8. Aukojantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų Aukotojo ar asmens, kurio vardu aukojama, asmens duomenų tikrumu bei aukojamų lėšų skaidrumu.
 9. Gavus banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą, suma iš karto pridedama prie surinktų lėšų sumos. Tuo atveju, jei aukojama nesinaudojant Portale įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis, pavedimai įskaitomi per 48 val.
 10. Tuo atveju, jei asmuo suklysta, įrašydamas norimą paaukoti pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl dalies paaukotos pinigų sumos grąžinimo.
 11. Portalo administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti Taisykles. Tokios atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Portale dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti jas ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Taisyklių versija. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Portale.
 12. Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šių Taisyklių sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

Viešoji įstaiga „Asistentinis taxi
Girulių g. 20-19, LT-12123 Vilnius
Tel. + 370 617 60760
Įmonės kodas 305629313

Direktorius Vaidas Kuliauskas